FANDOMKampfpistole – niemiecki lekki granatnik z okresu drugiej wojny światowej będący pochodną pistoletu
Aaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffffff
Kampfpis
sygnałowego Walthera 2,7 cm Leuchtpistole 42 (w skrócie LeuP 42).Poza podstawową wersją Kampfpistole – granatniku kalibru 23 mm powstałego przez wyposażenie LeuP 42 w gwintowaną lufę wkładkową kalibru 23 mm – skonstruowano także:*Kampfpistole "Z" – skonstruowana w 1942 roku wersja Kampfpistole o wzmocnionej konstrukcji, wyposażona w gwintowaną lufę wkładkową kalibru 23 mm.
  • Sturmpistole – wersja wyposażona w gwintowaną lufę wkładkową kalibru 23 mm i kolbę składaną.

Z granatników tych można było wystrzeliwać następujące granaty:*Z Kampfpistole a także LeuP 42: Wurfkorper 361 LP – głowica Stielhandgranate lub Eihandgranate 39 wyposażona w drewniany, zakończony metalowymi tulejami trzonek długości 160 mm i średnicy 20 mm. Do jednej tulei była przykręcona głowica, druga pełniła funkcję łuski. Granat był ładowany odprzodowo. Zapalnik uderzeniowy lub ze zwłoką (4,5 s). Maksymalna donośność ok. 75-100 m.*Nebelgranate 42/11 – granat dymny o konstrukcji identycznej jak Wurfkorper 361 LP.

Wurfgranat Patrone 326 LP – granat odłamkowy kalibru 26 mm scalony z klasyczną łuską naboju do rakietnicy. Granat był stabilizowany brzechwami. Zasięg maksymalny wynosił do 500 m, ale zasięg strzału celowanego był znacznie mniejszy. Zapalnik uderzeniowy.Sprenggranat Patrone LP – konstrukcja podobna do Wurfgranat Patrone 326 LP, ale ze znacznie cięższym granatem. Zasięg wynosił tylko 5 metrów. Używany głównie przez załogi czołgów (do zwalczania piechoty
Ki kpistole
znajdującej się w bezpośredniej bliskości czołgu). Zapalnik uderzeniowy.Z Kampfpistole wyposażonego w lufę wkładkową 23 mm lub Sturmpistole:Wurfkorper 361 KP – granat odłamkowy, wersja Wurfkorper 361 LP przystosowana do wystrzeliwania z lufy kalibru 23 mm.*Nebelpatrone 42/11 KP – granat dymny, wersja Nebelgranate 42/11 przystosowana do wystrzeliwania z lufy kalibru 23 mm.
  • Sprengpatrone für KP – granat odłamkowy kalibru 23 mm osadzony w skróconej łusce naboju do rakietnicy. Stabilizacja obrotowa. Zasięg maksymalny 100 m.
  • Panzerwurfkorper 42 LP – przeciwpancerny granat o działaniu kumulacyjnym. Przebijalność ok. 80 mm, zasięg maksymalny 80 m.
  • Nebelpatrone für KP – granat dymny.
  • Deutpatrone für KP – granat wskaźnikowy. Paląc się dawał czerwonobrązowy dym.
    Kampfpistole
  • Fallschirm Leuchtpatrone für KP – granat oświetlający. Po około 3 s od momentu wystrzelenia z głowicy był wyrzucany ładunek oświetlający, opadający na spadochronie.
  • Fallschirm Signalpatrone für KP – granat sygnałowy (konstrukcja taka sama jak Fallschirm Leuchtpatrone für KP, ale ładunek świecący zielony).